Get Adobe Flash player

Dell


Dell Inc je multinacionalna tehnološka korporacija koja razvija, proizvodi, prodaje i servisira računare, te ostale proizvode vezane uz njih. Sjedište joj je u gradu Bound Rock, Texas i zapošljava više od 96.000 uposlenih u više od 180 zemalja u svijetu.


Dell se razvijao tokom 80-tih i 90-tih godina prošlog vijeka, te je ubrzo je postao najveća svjetska korporacija na području prodaje osobnih računara i servera. Korporacija trenutno prodaje osobne računare, servere, memorije, mrežnu opremu, programsku podršku i ostalu perifernu opremu za računare. Svakodnevno se aktivno zalaže za približavanje visoke tehnologije ljudima i zajednici. Posebno su poznata rješenja za medicinske ustanove, velike kompanije, obrazovne ustanove, a sve više pristuni su i u malim kompanijama.


GBG d.o.o. Sarajevo kao Dell partner zatvorio je nekoliko projekata. Jedan od najvećih projekata je isporuka i instalacija 54 komada rack servera tipa Dell PowerEdge R720 i 300 komada računara tipa Dell OptiPlex 3020 u 2014. godini.