Get Adobe Flash player

Hewlett-Packard Company


Hewlett-Packard Company (HP) jedna je od najvećih tehnoloških kompanija svijeta i ima podružnice u gotovo svakoj zemlji na svijetu. HP razvija i proizvodi računare, prijenosne računare, memorije, servere, uređaje za smještaj podataka, mrežnu opremu, printere i software, te pruža servisne usluge za kompletnu paletu proizvoda.

HP svoje proizvode prodaje direktno potrošačima, malim, srednjim i velikim kompanijam preko interneta. U BiH posluje preko svoje distributerske mreže sačinjene od brojnih kompanija partnera HP-a.

GBG d.o.o. ima status „HP PPS Silver Hardware SPZ Partner”. U posljednje tri godine prodali smo preko 1500 HP radnih stanica, servera, prijenosnih računara i printera.